આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ

પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટાડો અને વધઘટમાં ફાયદો થાય પેટ્રોલનો વેરામાં વધુ રૂપિયા ચાર અને ડીઝલમાં રૂપિયા 5.50 ઓછા કર્યા નવો ભાવ જુઓ

આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ

આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ અલગ અલગ શાયરી અલગ અલગ રીતે હોય છે ખાસ રીતે તમારે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કેટલાક લોકો માટે આ ઘોષણાઓ સારી બાજુ પરંતુ થોડા લોકો હજુ પણ ફેરફાર સાથે પોતાના અનુકૂળ કરવામાં પ્રયાસ કર્યા છે પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ માટે સામાન્ય માણસના રોજિંદા જીવન માટે ફેરફાર પણ થાય છે.

આ પણ વાંચો :- આજનો સોના ચાંદી નો ભાવ જાણો

શું આજે ભાવ માં વધાર્ફો કે ધટાડો થયો.

કારણ કે ભારતમાં ડીઝલના ભાવ હંમેશા ઊંચા જ હોય છે વધુમાં વધુ ડીઝલ અને પેટ્રોલ પણ વધુ તફાવતમાં પાપ પણ વધારે હોય છે વિદેશના ઘણા દેશોની જેમ ભારતમાં પણ ડીઝલની મૂળ કિંમત પણ વધારે હોય છે સરખામણી પણ ઘણી મોટી છે અમુક વિદેશીમાં ઓછી કિંમત પણ હોય છે આપણા ભારત દેશમાં વધારે પેટ્રોલિયમ ડીઝલનો ભાવ વધારો થાય છે.

આ પણ વાંચો :-મોબાઈલ માંથી પૈસા કમાઈ શકો છો ઘરે બેઠા 50હજાર

તમે જોતા હશો કે રોજે રોજ ભાવમાં વધારો થાય છે પણ તમને અનુકૂળ રીતે અલગ અલગ ભાવમાં વધારો થાય તમે પેટ્રોલ ભરાવતી વખતે કે બીજા કરાવતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે

તમારા શહેર મૂજબ ભાવ જોવોક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top