આયુષ્માન ભારત યોજના બધી માહિતી વાંચો

15 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ દેશના વડાપ્રધાને પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PMJAY)ની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજના વિશ્વની સૌથી મોટી સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના છે. (આયુષ્માન ભારત યોજના) આ યોજના હેઠળ દેશના લગભગ 100 મિલિયન પરિવારો એટલે કે લગભગ 200 મિલિયન લોકોને દર વર્ષે 5 લાખ રૂપિયાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો મળશે. ALSO READ iPhone Deleted Photo Recovery: How to …

આયુષ્માન ભારત યોજના બધી માહિતી વાંચો Read More »