પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટાડો

આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ

પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટાડો અને વધઘટમાં ફાયદો થાય પેટ્રોલનો વેરામાં વધુ રૂપિયા ચાર અને ડીઝલમાં રૂપિયા 5.50 ઓછા કર્યા નવો ભાવ જુઓ આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ અલગ અલગ શાયરી અલગ અલગ રીતે હોય છે ખાસ રીતે તમારે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કેટલાક લોકો માટે આ ઘોષણાઓ સારી બાજુ …

આજનો પેટ્રોલનો ડીઝલનો ભાવ લાઈવ Read More »