જિલ્લા એકમ ભરૂચ બાળ સુરક્ષા માટે ભરતી 2022,

જિલ્લા એકમ ભરૂચ બાળ સુરક્ષા માટે ભરતી 2022, બાળ સુરક્ષા માટે એકમ ભરૂચ તથા એડમિશન એકની ભરૂચ માટે મંજૂરી થયેલ જગ્યા ભરવા માટે જાહેર ભરતી કરવામાં આવી છે લાયકાત ઉમેદવારો દસ દિવસમાં અરજી કરવાની રહેશે અહીંયા સરકારી માહિતી માટે તમારે અમારી વેબસાઈટ નોટિફિકેશનની ક્લિક કરી લેજો

જિલ્લા એકમ ભરૂચ બાળ સુરક્ષા માટે ભરતી 2022,

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા દ્વારા ભરૂચ ભરતી નું નામ જેમકે વિવિધ પોષ અલગ અલગ જે તમારે ભરતીની માન્ય રહેશે જગ્યાઓ કુલ પાંચ છે તમારે ભરતીની જાહેરાત પછી નોકરીની સ્થળ પર ઉતરે છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 2022 અરજી પ્રકાર ઓફલાઈન તમારે કરવાનું રહેશે

લાયકાત

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા દ્વારા ભરતી itel વર્ષ જગ્યા માટે એક શૈક્ષણિક લાયકાત મેનેજમેન્ટ તેની લાયકાત પ્રમાણે તમારે ઉમેદવાર પ્રમાણે તમારે નોકરીની લાયકાત પ્રમાણે મળી રહેશે

તારીખ 15-10-2022 ના વર્કસ અને તારીખ 4 2018 આવતું નથી માહિતી લેવામાં આવશે નહીં જેમકે તમારે જિલ્લા પરથી સમિતિ દ્વારા કરણ વિશે તમારે ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન માં સુધારો કરવામાં આવશે નહીં

અરજી કેવી રીતે કરવી

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અરજી દસ્તાવેજ દ્વારા જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જિલ્લા સેવા સદન દ્વારા સામે ભરૂચ 32 901 ને મળે તે એવીથી મોકલવામાં રહેશે

સરનામું

જિલ્લા સુરખીયા અધિકારી કચેરી ગ્રાઉન્ડ જિલ્લામાં ભાગ બે ગાંધીનગર સામે ભરુચ 392001

મહત્વપૂર્ણ લીંક

જાહેરાત નોટિફિકેશનક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top