ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર સરકાર દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખાઓ માં જીવન જીવતા લોકો માટે સરકાર દ્વારા ખેત મજૂરી દ્વારા અલગ અલગ જોવા જીવી રહ્યા છે તેમનું જીવન તેમના માટે સરકાર મફત પ્લોટ યોજનાની શરૂઆત કરી છે પૂજા સરકાર દ્વારા પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનામાં આવી લેવામાં આવે છે ગુજરાત મફત પ્લોટ હેઠળ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી તમને અહીંયા મળી રહેશે

ગુજરાત સરકાર દ્વારા મફત પ્લોટ યોજના જાહેર

સરકાર દ્વારા આ યોજનાના બાંધકામ કુટુંબોને મફત પ્લોટ આપવાની યોજનામાં સરકાર દ્વારા નથી થયો છે આ યોજનામાં સુધારો કર્યો હતો પંચાયતની ગ્રામન વિભાગમાં ગામડા વસતા કુટુંબોને પણ આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્ષેત્ર ફળો નહીં એમ કરો થી મફત પ્લોટ આપવામાં પ્રસિદ્ધ સુધારણ ઠરાવવામાં ગ્રામ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે સમયની રચના કરવામાં આવી હતી જે કમિટીને દર મહિને પહેલા ફાળવીને નીકળવામાં કરવામાં આવી

મફત પ્લોટ યોજના 2022

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 મળવા પાત્ર રાજ્ય ગુજરાત ક્ષેત્રનું નામ ગ્રામ પંચાયત સ્થળ ગુજરાત લાભ ચાલુ થશે તારીખ 2022 થી તમામ તારીખ સુધી માન્ય ગણાય છે આ દ્વારા તમામ રહેતા લોકોને વિનંતી કે લાભ તમામ મિત્રોને લઈ લેવું

નવી નવી યોજનાઓ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે જે કુટુંબો દ્વારા મળતી પતિ પત્ની દ્વારા માટે હોય છે બાળકો પણ લાભ મળી શકે ગ્રામીણમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં જેમ કે સહાય આપવામાં આવતી હોય છે આ ગુજરાતના તમામ રાજ્યોમાં એક જ સરખી સહાય આપવામાં આવી છે જેવા તમામ ઓબીસીઓ ઓબીસી દ્વારા આ યોજના નું લાભ તમામ મિત્રોને રહે છે કે છે

Mafat Plot Yojana Gujarat Official Form Download Link

Official Form Download Link

Download Mafat Plot Yojna Gujarat All Paripatra – Gr

1. Mafat Plot Yojna Ma Sudhara Paripatra Dated: 13-03-18

2. Mafat Plot Yojna Ma Sudhara Paripatra Dated: 01-05-17

3. Mafat Plot Yojna Ane Sardar Awas Yojna Sanklit Tharav Dated: 06-08-16

4. Mafat Plot Yojna Ane Sardar Awas Yojna Sanklit Tharav Dated: 11-09-15

5. Mafat Plot Yojna Land Committee Meeting Paripatra Dated: 24-04-15

મફત પ્લોટ અરજી કરવા

જેમ કે તમે ઉમેદવાર છો તો તમારે નીચેની લીંક પર તમારી અરજીની પ્રક્રિયા તમામ પ્લોટની પ્રક્રિયા આપેલી છે કે આજે તમારે ડોક્યુમેન્ટ રેશનકાર્ડ તમારે પુરાવા તે રૂપે અરજી કરવાની રહેશે

મહત્વપૂર્ણ લીંક

લાભ લેવા સૂચનાઅહી ક્લિક કરો
ફ્રોમ ડાઉનલોડ કરવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top