Download Digital Voter ID Card

ડિજિટલ વોટર આઈડી કાર્ડ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો અધિકૃત વેબસાઈટ પર કે જે છે-voterportal.eci.gov.in લોગઈન કરવા માટે ઈપીઆઈસી વોટર કાર્ડ મેળવવા માટે ફોટોગ્રાફ એપ્લિકેશન ઈ-એપિક સ્ટેટસ તપાસે છે. મતદાર આઈડી કાર્ડ એ ભારતમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોમાંનું એક છે. Digital Voter ID

ભારતમાં મતદાન કરવા માટે મતદાર કાર્ડ હોવું ફરજિયાત છે. મત ઉપરાંત, તે ઓળખના પુરાવા તરીકે પણ કામ કરે છે કારણ કે તે ધારકનું નામ, રહેઠાણની વિગતો, સહી અને ફોટોગ્રાફ દર્શાવે છે. ડિજિટલ મતદાર આઈડી કાર્ડને ઈ-એપિક (મતદાર ફોટો આઈડી કાર્ડ) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

aLSO READ મોબાઈલમાં 5G સેટીંગ: How to use 5G In Mobile

How to link voter id card with Aadhaar card online :step by step guide | આધાર કાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ ને કઈ રીતે લિંક કરવા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ
How to Link voter id card with Aadhaar card

How To Download Digital Voter ID Card Through App

ડિજિટલ મતદાર આઈડી કાર્ડ માટે અરજી કરવાના પગલાં નીચે મુજબ છે

સૌ પ્રથમ, ઉમેદવારે નેશનલ વોટર સર્વિસ પોર્ટલ (NSVP)ની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જોઈએ.

ત્યારબાદ, વેબસાઈટના હોમ પેજ પર નવા મતદાર આઈડીના રજીસ્ટર વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

હવે, “ફોર્મ નં. ઉમેદવારની સ્ક્રીન પર 6” દેખાશે.

તે પછી, ફોર્મ ખોલો અને તેમાં બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો.

હવે, સબમિટ પર ક્લિક કરો અને ફોર્મ સબમિટ કરો.

Lastly, the candidate has to upload all required documents like photograph, signature and address proof. You will also get a reference number for tracking the application status.

 મતદાર યાદી માં આપનું નામ ચેક કરવા માટેની લીંક

Dowanload E epic Card

તમારા ગામ કે શહેરની મતદાર યાદી અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

એડ્રેસ બદ્લવાની પુરી પ્રોસેસ વિડીયો 

How to link voter id card with Aadhaar card online by voter helpline app વોટર હેલ્પલાઇન એપ્લિકેશન દ્વારા વોટર આઇડી અને આધાર કાર્ડ ની લીંક કરવાની રીત

Step 1 : googleplay store માંથી Voter helpline  એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી.

Step 2 : એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા બાદ ‘ I Agree ‘ ઓપ્શન અને ત્યારબાદ ‘Next’ બટન ક્લિક કરવું.

Step 3 : પ્રથમ ઓપ્શન ને ક્લિક કરવું ‘Voter Registration ‘.

Step 4 : ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોન ઓથેન્ટીકેશન ફોર્મ નંબર 6 બી ( Form 6B ) પર ક્લિક કરવું.

Step 5 : ‘Lets start’ પર ક્લિક કરવુંં.

Step 6 : આપનો મોબાઈલ નંબર આપવો કે જે આધાર કાર્ડ સાથે લિંક હોય તે આપેલા ખાનામાં લખો ત્યારબાદ send OTP પર ક્લિક કરવું.

Step 7 : તમને મળેલો OTP લખી અને Verify પર ક્લિક કરવું.

Step 8 : ‘ Yes, I have voter ID ‘ પર ક્લિક કરવું ત્યારબાદ ‘ Next ‘ બટન ક્લિક કરો.

Step 9 : તમારો ચૂંટણી કાર્ડ નંબર એન્ટર કરો ત્યારબાદ તમારું રાજ્ય પસંદ કરો અને ફીચિંગ ડિટેલ્સ ( Fetch details ). પર ક્લિક કરો.

Step 10 : ‘ proceed ‘ પર ક્લિક કરો.

Step 11 : ત્યારબાદ આપનો આધાર નંબર રજીસ્ટર મોબાઇલ નંબર અને જગ્યા લખી અને ‘Done’ પર ક્લિક.

Step 12 : Form 6B નું પ્રિવ્યુ પેજ જોવા મળશે તેની અંદરમાં આપની આપવામાં આવેલી માહિતી ચેક કરી અને ‘Confirm’ બટર ક્લિક કરો.

આ રીતે આપનો Form 6B સબમિટ થઈ જશે અને આપનો એપ્લિકેશન નંબર જોવા મળશે.

Digital Voter ID

Eligibility Criteria

The applicant must be a permanent resident of India.

The age of candidate must be 18 years of age or older than that.

All the general voters who have valid ID numbers are approved to get this voter ID card

New voters who registered during the 2021 Special Summary Examination for those who applied in November or December 2020 can obtain the digital voter ID card (whose mobile phone number provided during the application is unique will receive an SMS and download the digital voter ID card main)

Also read ઉપયોગી માહિતી UPI ને લગતી ગુજરાતી માં જાણો

Benefits And The Features Of Digital Voter ID Card

It is obligatory to have a voter ID card with a view to voting in India.

This voter ID card additionally serves as identification evidence of the citizen.

The election commission of India has these days released Digital Voter ID Card which is likewise referred to as elector image identification card or E-EPIC.

It may be downloaded in PDF layout from the legitimate

Also read સંપૂર્ણ મહાભારત ફૂલ HD મા જોવો USEFUL FOR ALL.

The holder also can print and laminate it.

This card also can be saved in the Digilocker application at a mobile phone.

A man or woman preserving this card could be mentioned as a registered voter in India.

This voter ID card is in a non-editable format.

A secured QR code is likewise found in this card with photographs and demographics like serial number, part number

This card may be downloaded from the voter portal or voter helpline mobile application on the National Voter service portal.

Also readદાંતના દુખાવા માટે ઉપયોગી ઘરગથ્થુ ઉપાય

Form reference numbers also can be used with the purpose to download this card.

The file size of this card is 250 KB.

And lastly, you can track your application and see the updated status of it.Download કરવા અહીં ક્લિક કરો

e-Epic કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો? વિડીયો જુઓ

Also read  Check your AGE age calculator’s best tools

Process To Track The Voter ID Application

ઓનલાઈન મતદાર કાર્ડના નવીનતમ અપડેટમાં, ઉમેદવારો તેમની ઉમેદવારી પણ ટ્રેક કરી શકે છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ પર ચેક કરી શકાશે.

દરેક રાજ્યનું પોતાનું ચૂંટણી પંચ હોય છે. તમારી વિનંતીની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નીચેના પગલાં અનુસરો

સૌ પ્રથમ, તમારે સીઇઓ (મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી)ના સત્તાવાર ઇબી પોર્ટલની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે.

તે પછી, વેબસાઇટના હોમ પેજ પર, “મતદાર ID સ્થિતિ જાણો” વિકલ્પ પસંદ કરો.

હવે, તમે તમારા અરજી ફોર્મની અપડેટ કરેલી સ્થિતિ જોઈ શકશો.

તમે રાષ્ટ્રીય મતદાર સેવાઓના પોર્ટલ પર અરજીઓની સ્થિતિ પણ ચકાસી શકો છો.

નેશનલ વોટર સર્વિસ પોર્ટલના હોમ પેજ પર તમારે “ટ્રેક એપ્લિકેશન સ્ટેટસ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Also read 👌 તમને દરરોજ સારા વાક્યો કે સુવિચારો મિત્રો,સંબંધીઓને મોકલવાનો શોખ હોય તો અહીં છે અઢળક ખજાનો

તે પછી તમારે એપ્લિકેશન નંબર અથવા EPIC નંબર દાખલ કરવાની જરૂર છે.

હવે, તમને નીચેની વિગતો માટે પૂછવામાં આવશે:

ઉમેદવારનું નામ

ઉમેદવારની જન્મ તારીખ (ડોબ)

ઉમેદવારનું લિંગ

રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ

જીલ્લા મતવિસ્તાર

ઉમેદવારના પિતાનું નામ

Also read All-in-One Recharge Plans – Mobile Recharge

Can I link my mobile number with a digital voter ID card?

Yes, it can be done by sending an SMS  detailing the voter ID number and Aadhaar number to 166 OR 51969. They can simply log into the NVSP website and follow the steps for Aadhaar registration.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top