Digital Gujarat: ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો

હેલો મિત્રો કેમ છો આજે તમારા માટે ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો: તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ શોધી રહ્યા છો? Digital Gujarat

અને જાતિનો દાખલો બક્ષી પંચ દાખલો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ પ્રમાણપત્રન ની જરૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે છે. વધુ માહિતી અને વિસ્તાર માં માહિતી જવો

મિત્રો જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) ઘરે બેઠા માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સંપૂર્ણ યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

સ્ટેપ તું સ્ટેપ માહિતી માહિતી જોવો અને સમ્પુણઁ માહિતી ગુજરાતી માં જોવો

Alos read સરકારની વિવિધ સરકારી યોજનાઓની ડોક્યુમેન્ટની યાદી

જાતિ ના દાખલા વિશે

આ દાખલો સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ લેવા સૌથી ઉપયોગી થતો હોય છે. જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

અને ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે તેથી આ દાખલો તમારી પાસે હોવો જરૂરી હોય છે. માટે આ દાખલો કઢાવવા માટે ની તમામ માહિતી તમને અહીંથી મળી રહશે એવી આશા રાખીયે છીએ.

Also read JD એપ્લિકેશન: રજાઓ મા ફરવા જતા લોકો માટે ઉપયોગી માહિતી

ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો

વિગત જાતિ નો દાખલો
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના ના લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીજાતિ નો દાખલો માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

જાતિનો દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા

1. જાતિનો દાખલા માટે રહેઠાણનો પુરાવો

2. અરજદારનું રેશન કાડૅ

3. અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

Also read TOP 5 Places Gujarat ફરવા જવા માટે બેસ્ટ Places

જાતિનો દાખલા માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

1. અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ

2. અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ

3. અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિનો દાખલા માટે જાતિને લગતા પુરાવા

1. અરજદારનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર

2. અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઈ તો)

જાતિનો દાખલા ની સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 • જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ.
 • મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા. 01/04/1978 પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ.

જાતિનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી


1:- Online Apply માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં Open કરો.

2:- Menu પર ક્લિક કરો એટલે મેનુ બાર ખુલશે

3:- તે મેનુબારમાં Services ક્લિક ક

4:- Services મેનુબારમાં Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલ

5:- SEBC જાતિનો દાખલો માટે “SEBC Certificate (Socially & educationally Backward class certificate)” પર Click કરો.

6:- નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે “Apply Online” પર Click કરો.

7:- Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.

8:- જો તમારુ પહેલેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.

9:- જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration માટે “Click For New Registration(Citizen)” Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે Box માંં ખરુ કરી આધાર નંંબર ભરો ત્યાર બાદ “Continue To Service” પર Click કરો.

Note:- જાતિનો દાખલોન જાતિ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન ફોર્મ માટે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડે છે.

ઓનલાઇન ફોર્મ માં જરૂરી વિગતો ભરીયા બાદ સબમિટ કરવુ. ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ભરવા ફરજિયાત છે.

Also read વિશ્વના સૌથી ઠંડા 5 શહેરો ગુજરાતી માં વાંચો

Digital Gujarat

જાતિનો દાખલો મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી માંથી જાતિના દાખલાનું ફોર્મ મેળવી જરૂરી માહિતી ભરી, સબમિટ કરો.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

Also read ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 ડાઉનલોડ કરો

SC જાતિનો દાખલો / જાતિ પ્રમાણપત્ર ( SC Caste Certificate Online In Gujarat)


SC Caste Certificate Select કર્યા બાદ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની રીત ઉપર “SEBC જાતિનો દાખલો” મેળવવા દર્શાવવા માંં આવી તે રીતેજ.

સેવા જોડાણમાં પુરાવા જરૂરી છે (Proof Needed In Service Attachment)

 • અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું.
 • જન્મનુ પ્રમાણપત્ર
 • પિતા/કાકા/ફોઇ નું જાતિ અંગેનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ
 • પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ
 • ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ/તલાટી કમ મંત્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતિના દાખલાની ખરી નકલ
 • નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીફ ઓફીસરશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ

Also read આયુષ્માન ભારત યોજના બધી માહિતી વાંચો

જાતિના દાખલાનું ફોર્મ


ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરો તમે જાતિ નો દાખલા નું એપ્લીકેશન ફોર્મ પીડીએફ ના સ્વરૂપ માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

જાતિના દાખલા માટે મૂંઝવતા પ્રશ્નો, FAQ For Jatino Dakhlo

 1. Q. જાતિ નો દાખલો એટલે શું?Ans.જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે
 2. Q. જાતિ નો દાખલા ની સમય-મર્યાદા કેટલા વર્ષ ની હોય છે?Ans. જાતિ નો દાખલા ની સમય-મર્યાદા લાઈફટાઈમ હોય છે.
 3. Q. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?Ans. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે www.digitalgujarat.gov.in સત્તાવાર વેબસાઈટ છે.

Digital Gujarat

મિત્રો આજે આ માહિતી તમારા માટે લાવીયા છીએ ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો કાઢવા માટેની લિંક ની માહિતી અને તમને આ માહિતી કામ લાગી ને તે અમને કમેન્ટ કરો અને શેર કરો

Digital Gujarat

મિત્રો તમને અહીં સરકારી માહિતી અને સરકારી યોજનાની માહિતી તમને અહીં આ વેબસાઈટ માંથી મળી જશે અને સમ્પુણઁ માહિતી તમને અહીં ગુજરાતી માં તમને અહીં વેબસાઈટ માંથી મળી જશે

દરોજ નું નવું જાણવા અને શીખવા તમને અહીં મળી જશે અને દરોજ ની નવી માહિતી અને અમારા વહાર્ટસપપ ગ્રુપ માં જોઈન થાવ અને તમને દરોજ નવી માહિતી મળી જશે

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top