આધારકાર્ડ ફ્રિ ઓનલાઈન સુધારા સેવા ઘરે બેઠા

આધાર કાર્ડમાં તમારું સરનામું અપડેટ કરવા માટે, તમે આ પગલાંને અનુસરી શકો છો: આધારકાર્ડ 1. uidai.gov.in પર UIDAIની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 2. “My Aadhaar” ટેબ પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી “તમારું સરનામું ઑનલાઇન અપડેટ કરો” પસંદ કરો. 3. OTP (વન ટાઇમ પાસવર્ડ) જનરેટ કરવા માટે તમારો આધાર નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો. …

આધારકાર્ડ ફ્રિ ઓનલાઈન સુધારા સેવા ઘરે બેઠા Read More »