સોનાનો ભાવ: Gold bill 1959 સોનાનો ભાવ

ગોલ્ડ બિલ 1959 : આજકાલ સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં સોનાના ભાવ ફરી એકવાર રેકોર્ડ સ્તરની નજીક પહોંચી ગયા છે. ઓગસ્ટ 2020માં સોનું રૂ. 56,200ની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું. સોનાનો ભાવ લેટસ

મંગળવારના બંધ બજાર સત્રમાં સોનાનો ભાવ વધીને રૂ. 55,581 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો હતો. નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાનો ભાવ રૂ. 62000 સુધી જવાની શક્યતાઓ છે.

આ પણ વાંચો;  Check your AGE age calculator’s best tools

આટલું જ નહીં, ચાંદીની કિંમત 80,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે પણ જઈ શકે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય અનુમાન લગાવ્યું છે કે આઝાદી સમયે કે પછી સોનાની કિંમત કેટલી હતી?

Gold bill 1959

Gold bill 1959

સોનાનો ભાવ લેટસ

Gold bill 1959 સોનાનો ભાવ

A few days ago, an old restaurant bill, a bullet motorcycle bill and an electricity bill went viral on social media. After that, the gold jewelery bill of 1959 has come up. Looking at this 63-year-old bill, one realizes that the buyer has purchased both gold and silver jewellery. People are very curious to see this bill, which is more than six decades old, and to see the gold and silver prices written on it.

72 વર્ષ પહેલા સોનાનો ભાવ 99 રૂપિયા

At the time of independence in 1950, the price of gold in India was 99 rupees per 10 grams. If we look at its nine-year bills, it is known that at that time gold was at the level of Rs 113 per 10 grams. However, according to media reports, the price of gold after one year is said to be Rs 112 per 10 grams. In 1970, this rate increased to Rs 184.50 per 10 grams.

909 રૂપિયાનું કુલ બિલ

This bill of 1959, which is currently going viral on social media, mentions the purchase of goods worth 621 rupees and 251 rupees. Apart from this, silver is 12 rupees and other items are 9 rupees. The total bill is 909 rupees. The condition of this bill which is going viral on social media is also looking very bad. Tax is also mentioned in this bill. But it is completely hand written.

Also read પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના |Other Information

આઝાદીથી લઇને અત્યાર સુધીના સોનાના ભાવ

આ ભાવ પ્રતિ ૧૦ ગ્રામના એટેલે જે ૧ તોલા ના છે.

વર્ષસોનાનો ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
195099 રૂપિયા
1960112 રૂપિયા
1970184.5 રૂપિયા
19801330 રૂપિયા
19903200 રૂપિયા
20004400 રૂપિયા
201018,500 રૂપિયા
202056,200 રૂપિયા
202255000 રૂપિયા
gold bill of 1959

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top