સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023 ની સંપુણૅ માહિતી

invest in Sukanya Samrudhi Yojana or PPF for your daughter’s future.સુકન્યા સમૃદ્ધિ

Big news for those who invest in Modi government’s Sukanya Samrudhi Yojana, 5 changes have come in the scheme.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ

કેન્દ્ર સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સામાન્ય માણસ માટે ખાસ છે. દીકરીઓ માટેની સરકારની લોકપ્રિય યોજના સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં કેટલાક ફેરફારો થયા છે. આ નવા નિયમો તેમજ તમારા પ્લાનમાં થયેલા ફેરફારો વિશે જાણો.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં મોટા ફેરફારો આવ્યા
રોકાણકારોને આ ફેરફાર જાણવાની જરૂર છે
મોદી સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના લોકપ્રિય છે

Also read ગુજરાતનો ડેરી ઉદ્યોગ. | ગુજરાતમાં આવેલી ડેરીઓ..

2023 માં સુકન્યા માટે વ્યાજ દર શું છે?

આ યોજના માતાપિતા/વાલીઓને તેમની છોકરી માટે કોઈપણ અધિકૃત કોમર્શિયલ બેંક અથવા ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતું ખોલવાની મંજૂરી આપે છે. હાલમાં, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.6% ચક્રવૃદ્ધિ છે. 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની બાળકીના માતા-પિતા એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે.

1. એકાઉન્ટ ડિફોલ્ટ પર વ્યાજ દર બદલાતો નથી

સ્કીમ મુજબ રૂ. 250 દર વર્ષે. જો જમા ન થાય, તો તેને ડિફોલ્ટ એકાઉન્ટ ગણવામાં આવશે. નવા નિયમ હેઠળ એકાઉન્ટને ફરીથી સક્રિય કરી શકાશે નહીં. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં 7.6 ટકા વ્યાજ મળે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતા માટે વ્યાજ દર 4% છે.

2. ખાતા સમય પહેલા બંધ કરી શકાય છે

યોજનાના નવા નિયમો અનુસાર, પુત્રીના મૃત્યુના કિસ્સામાં, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાને સમય પહેલા બંધ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જૂના નિયમમાં ખાતું 2 પોઝિશનમાં બંધ કરી શકાય છે. એક પુત્રીનું મૃત્યુ અને બીજું સરનામું બદલવું.

Also read Strava: Track Running, Cycling & Swimming Application

Yojana.

Special things about PPF

Also raed UHS Ahmedabad Recruitment 2023

3. Rule of account opening for more than 2 daughters

Depending on the scheme, an account can be opened for more than 2 jikris. Even if daughters are born after the birth of a daughter, an account can be opened for her. According to the new rule, to open an account for more than 2 daughters, an affidavit has to be submitted along with the birth certificate.

Also read Tapi District Ashram Shala Recruitment 2023

4. Rule of account operation

Under the new rule, a daughter will not be allowed to operate an account until she is 18 years old. Under the old rule it was allowed for this in 10 years. Now the account holder will be able to operate it only after 18 years. Documents have to be submitted to the bank or post office at the age of 18 at this time.

5. This is another change

The new rule removes the facility to change the wrong interest in the account. Apart from that the interest in the account will be credited at the end of the financial year based on the new rules.

These documents will be required to open a new account

Account opening form in Sukanya Samrudhi Yojana.


ગુજરાતીમાં વાચવા માટે અહી ક્લિક કરો

Child’s birth certificate

Depositor’s Identity Card such as PAN Card, Ration Card, Driving License, Light Bill, Phone Bill etc.

Net banking can be used to deposit irupee

Passbook will be given at the time of account opening.
invest

READ FULL GUJARATI NEWS REPORT

ગુજરાતીમાં માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો


Download Sukanya Samriddhi Yojana Full Information PDF Copy


Download Sukanya Samriddhi Yojana form

What is the future plan of Sukanya?

Image result for Sukanya Samriddhi Yojana 2023

Sukanya Samriddhi Account matures 21 years after the date of opening. Thus if you have opened the account in 2020, it will mature in the year 2041. You have to deposit money for 15 years. Interest will keep on adding for a whole period of 21 years.

Also read GB WhatsApp APK Latest Version January 2023

How many years deposit in Sukanya?

The account shall mature on completion of a period of 21 years from the date of opening of account. Deposit qualifies for deduction under Sec.80-C of I.T.Act. Interest earned in the account is free from Income Tax under Section -10 of I.T.Act.

Also read GACL NALCO Recruitment 2023

Which scheme is best for girl child?

Image result

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) …

Children Gift Mutual Fund. …

National Savings Certificate (NSC) …

Post-Office Term Deposit (POTD) …

Unit Linked Insurance Plan (ULIP) …

CBSE Udaan Scheme. …

National Scheme of Incentive for the Girls of Secondary Education. …

Balika Samridhi Yojana.

Which month is best for deposit in Sukanya Samriddhi Yojana?

It may be a small amount. But what I am trying to point is by investing every month before 10th or in case of lump sum in a one shot before 10th of April every year, you can maximize to a certain extent.

Also read Marriage photo Frame, મેરેજ ફોટો ફ્રેમ, વેડિંગ ફોટો ફ્રેમ

Can girl withdraw money from Sukanya Samriddhi Account?

You can opt for partial withdrawal of up to 50% of the balance of your Sukanya Samriddhi account for two reasons: marriage or higher education of the girl child. If you make the withdrawal for your child’s higher education, the account holder must be 18 years old and she also needs to have completed the tenth standard

Is Sukanya samriddhi tax free?

Amounts invested in the Sukanya Samriddhi Yojana account can be deducted from taxable income up to Rs 1.5 lakh per year under section 80C of the Income-tax Act. Interest earned, and the amount on maturity are also tax-free.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top