રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહર્ત 2023

હેલો મિત્રો કેમ છો મજામાં મિત્રો રક્ષાબંધન આવી રહી છે તો ચાલો હવે જાણીએ રક્ષાબંધનના દિવસે શુભ મુરત કેટલા સમયનું છે જાણો જ રાખડી બાંધવા માંડો શ્રેષ્ઠ સમય આ સમયે ભૂલથી પણ રાખડી ના બાંધતા (રાખડી બાંધવાનું)

Also read 👳🏻‍♂️ માત્ર જન્મ તારીખ નાખી જાણો તમારી ઉંમર કેટલા વર્ષ , મહિના અને દિવસ થયા છે❓

Rakshabandhan 2023 This year on the day of Rakshabandhan there will be Bhadra Nakshatra and during this Rakhi Shubh Mangalika is considered to work and on the day of Rakshabandhan today friends know today here you are given information in Gujarati in this post

Also read પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અંતર્ગત આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ કઢાવો, દવાખાના ની સારવાર મફતમાં મેળવો

Raksha Bandhan is a holy festival of brotherhood. If we say the biggest festival for brother and sister in Hinduism, it is Rakshabandhan. On the day of Raksha Bandhan, sister ties rakhi on brother’s hand and makes her mouth salty.

The sister performs the aarti of the brother and puts Chandlo on the forehead. Brother gives gift to sister. Brothers and sisters eagerly wait to celebrate this holy festival.

But we know that Raksha Bandhan is two days this year. Rakshabandhan will be celebrated on two days of 30th August and 31st August because this year Rakshabandhan day is Bhadra Kaal. Rakhi will be tied for two days for that.

રાખડી બાંધવાનું

ALSO READ iPhone Deleted Photo Recovery: How to Recover Deleted Photos on Your iPhone

રક્ષાબંધન 2023: રક્ષાબંધનના દિવસે રાખડી બાંધવાનો શુભ સમય

  • 30 ઓગસ્ટ, 2023 રાત્રે 9:01 થી 11:13 સુધી
  • 31 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 7:05 વાગે સુધી રક્ષાબંધન બાંધી શકાશે
  • અમૃત મુહૂર્ત – સવારે 05.42 થી 07.23 સુધી રહેશે.

According to the Hindu calendar, Rakshabandhan is celebrated on the day of Poonam. This year 30th and 31st August will be considered Poonam as two days. According to Hindu scriptures, brother should never tie rakhi in Bhadra Nakshatra. It gives inauspicious results.

ગુજરાતીમાં વાંચવા – અહીં ક્લિક કરો 

According to the Hindu Panchang, the day of Rakshabandhan will start from 10:58 AM on August 30 in Bhadra Nakshatra and will last till 9 PM. Hence tying rakhi at this time will be considered inauspicious.

મિત્રો આ બધું ને બધું શેર કરજો અને તમારા ભાઈઓ મિત્રોને પણ મોકલજો અને બીજા whatsapp ગ્રુપમાં પણ મોકલજો આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે જે આપે સારા અને શ્રેષ્ઠ સમય પર આપે આ તહેવારની ઉજવણી કરીએ તે માટે આ પોસ્ટ તમારા માટે ખાસ બનાવવામાં આવેલ છે આ પોસ્ટમાં તમને સમય મળી જશે તે જ તમે રક્ષાબંધન ઉજવજો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top