મોત લાવી દેશે આ ગરમી! જાણો ગુજરાતના કયા મોટા શહેરોમાં આકાશમાંથી આગ ઝરશે

Gujarat weather Forecast: રાજ્યના પાટનગરમાં પણ ઓરેજ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજથી 13 તારીખ સુધી 43 ડીગ્રી તાપમાન રહેશે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ હાલ એક ચેતવણી જાહેર કરી છે. મોત

Gujarat weather Forecast: મોત લાવી દેશે આ ગરમી! જાણો ગુજરાતના કયા મોટા શહેરોમાં આકાશમાંથી આગ ઝરશે

Zee Bureau/Ahmedabad: After the monsoon rains, it is now the turn of Gujaratis to bake in the heat. The temperature has increased across Gujarat. The weather department has given the forecast for the next five days. Orange alert has been declared for 3 days in Ahmedabad today and tomorrow. According to the Meteorological Department, the temperature in Gujarat may still increase by 1 to 2 degrees.

Aso read Air India is Hiring for Various Cabin Crew Posts | Apply Online Now

The scorching heat will continue due to north-easterly winds. Scattered areas of Saurashtra and Kutch are expected to experience a heatwave today. In Ahmedabad, the temperature may go up to 43 to 44 degrees today. Apart from this, orange alert has also been announced in the state capital. Temperature will be 43 degrees from today till 13th. Gandhinagar Municipal Corporation has issued a warning.

Also read RTO Vehicle Information app

The corporation has issued an orange alert as the temperature in the state is likely to reach 43 to 45 degrees for the next five days. On Monday, the temperature crossed 40 degrees in 9 cities of the state. Yesterday, the maximum temperature of Ahmedabad reached 41.6 degrees, Rajkot 41.7 degrees and Surat 36 degrees. After the 14th, the temperature is expected to drop to around 36 degrees.

No description available.

Also read ISRO SDSC SHAR Recruitment 2023 Apply Online for 94 Various Posts

The Meteorological Department has issued an advisory on what citizens should be careful about. ORS packets have also been placed at all the health centers of Ahmedabad Municipality as well as some stands of BRTS and AMTS. On the other hand, ORS packets have been arranged at other places including all urban health centers of AMC. People who go straight out of an air-conditioned room are at a higher risk of stroke. So severe headache, body tingling, diarrhea and dizziness are the symptoms of hit stroke.

Also read જો ઘરમાં માખીઓ વધી ગઈ હોય તો અપનાવો આ ઘરેલું ઉપાય

Depending on the heat, different types of alerts are being announced by the local meteorological department. At that time, the Meteorological Department has predicted Orange Alert for 3 days in Ahmedabad. Ahmedabad Municipal Corporation has declared orange alert keeping in view the forecast of meteorological department. An advisory has also been issued. An appeal has also been made to follow. Meteorological department has predicted that next 5 days will be hot and humid in Ahmedabad. A joint alert has been announced by the Meteorological Department and the Municipal Corporation, due to which the next 5 days are going to be very heavy in Ahmedabad. The temperature is predicted to be 43 to 44 degrees after the orange alert has been announced. The maximum temperature on 10th and 11th may be 44 degrees.

Also read BEL Recruitment 2023 For 428 Posts

Summer, like every year, is the time when the temperature is at its maximum and urban dwellers also need to escape the heat. Meteorological department has predicted. The temperature may go up to 44 degrees in the next five days. In which the maximum temperature can be on 10 and 11 May. Due to the heat, the AMC Health Department has issued an advisory for the citizens. It has also been advised not to go out without important work at noon. Avoiding exposure to direct sunlight is also specifically suggested. It is also advised to wear clothes that cover the entire body as much as possible.

Also read GPSSB Talati Question Paper 2023, (07-05-2023)

No description available.

On one hand, the corporation has issued an advisory to avoid the heat, on the other hand, people have started suffering from the heat. Due to heat, the problem of dry eyes is increasing among people. Itching in the eyes, sensation of something pulling in the eyes, burning in the eyes, redness of the eyes. All these are symptoms of dry eyes. which is caused by heat.

Also read ઉપયોગી માહિતી UPI ને લગતી ગુજરાતી માં જાણો

The effect of heat is being seen in the traffic. In Ahmedabad, there is a reduction in traffic in the area towards Gujarat College, which is busy all day and even at night. Corporation has insisted to use ORS to avoid heat and free ORS is being distributed at BRTS bus stands as well.

Also read ઠંડીમાં બીમાર થવાથી કેવી રીતે બચવું

 • બપોરે કામ વગર બહાર ના નીકળવું
 • સીધા સૂર્ય પ્રકાશના સંપર્કમાં ના આવવું
 • આખુ શરીર ઠંકાય તેવા કપડા પહેરવા
 • AMCના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર ORSની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી
 • ACમાંથી સીધા બહાર જવાથી હીટ સ્ટ્રોકનો ખતરો છે

તમને હીટસ્ટ્રોક થયો છે તેના લક્ષણો શુ હશે તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

 • ગરમીની અળાઈઓ નીકળવી
 • પરસેવો વધારે થવો અને અશક્તિ લાગવી
 • માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવા
 • ચામડી લાલ, સૂકી અને ગરમ થઈ જવી
 • સ્નાયુઓમાં દુખાવો અને અશક્તિ લાગવી
 • ઉબકા તેમજ ઊલટી થવી

સમ્પુણઁ માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચો

ઠંડા પીણાંનો કરવો જોઈએ ઉપયોગ
Talking about some measures to avoid orange alert, these days people should use more liquid drinks like buttermilk, sugarcane juice, so that the body will be protected against dehydration due to heat. It has also been recommended by experts not to stay in the sun for a long time. It is also advised to wear light colored clothes on these days.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top