માનવ ગરીમા યોજના ૨૦૨૩

Manav Garima Yojana Details in Gujarat | Online Form and How to Apply? The Government of Gujarat, known for its advantageous schemes for the people of the state is very concerned about every single individual. માનવ કલ્યાણ યોજના

With the help of The Ministry of Tribal Affairs, the state government has launched to encourage entrepreneurship in scheduled cast individuals and thus, improving employment.

Also read 🗼ટોપ બેસ્ટ 10 હોટલ બુકિંગ એપ, જે તમને બુક કરી આપશે ડિસ્કાન્ટ સાથે તમારા બજેટમાં સારી હોટેલ

માનવ કલ્યાણ યોજના
માનવ કલ્યાણ યોજના

Financial assistance for the scheduled caste persons desirous to start their own enterprises in cottage industries without obtaining bank loans and for self-employing. On income limit of 47,000/- in rural areas and 60,000/- in urban areas. The government will approve the financial assistance of 4,000/- rupees to the one for equipment. Implemented through Gujarat Scheduled Caste Development Corporation, Gandhinagar.

Also read શું તમે પણ તમારા બિઝનેસ ની જાહેરાત કે શુભેચ્છા પાઠવતી આકર્ષક ડીઝાઈન તમારા નામની ઇમેજ બનાવવા માંગો છો ?

અગત્યની લીંક

માનવ કલ્યાણ યોજના નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો
માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 માટેનું ફોર્મ (Offline)અહીં ક્લિક કરો
માનવ કલ્યાણ યોજના 2023 માટેનું ફોર્મ (Online)અહીં ક્લિક કરો
સેલ્ફ-ડિક્લેરેશન ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
Manav Kalyan Yojana 2023 – ટુલકીટ્સઅહીં ક્લિક કરો
માનવ કલ્યાણ યોજનાનો 2023 ઠરાવ – તા: ૧૨-૧-૨૦૧૬અહીં ક્લિક કરો

Video For All Details Of Manav Garima Yojna:- 

Manav Garima Yojana Details in Gujarat, Online Form 

The purpose of the scheme

Individuals who want to start a small business are given self-employed business-employment kits.

Terms and Conditions

The age limit of the applicant should be 15 to 20 years.

People belonging to Scheduled Castes whose annual limit is ₹ 1,50,000 in rural areas and ₹ 4 in urban areas. Have 150,000.

Also read 🔰 પી.એમ કિસાન 2000 રૂપિયાનો વર્ષ ૨૦૨૩નો હપ્તો જમા થયો કે નહીં ?

There is no income limit for the most backward castes among the Scheduled Castes.

If the beneficiary or other family members of the beneficiary have availed the benefit earlier under this scheme, the benefit is not recoverable under this scheme.

Tool kits are provided for a total of 4 types of business. (List is as follows.)

LIST OF MANAV FARIMA YOJNA KITS:: 

 • Masonry
 • Sentencing work
 • Vehicle servicing and repairing
 • Cobbler
 • Tailoring
 • Embroidery
 • Pottery
 • Different types of ferries
 • Plumber
 • Beauty parlor
 • Repairing electric appliances
 • Agricultural blacksmith / welding work
 • Carpentry
 • Laundry
 • Created broom supada
 • Milk-yogurt seller
 • Fish seller
 • Papad creation
 • Pickle making
 • Hot, cold drinks, snack sales
 • Puncture kit
 • Floor mill
 • Spice mill
 • Making a Divet of Rs (Sakhi Mandal sisters)
 • Mobile repairing
 • Paper cup and dish making (Sakhimandal)
 • Hair cutting
 • Pressure Cooker for Cooking (Beneficiaries of Ujjawala Gas Connection)
 • Document to be submitted
 • aadhar card
 • Ration card
 • Proof of Residence (Electricity Bill / License / Lease Agreement / Election Card)
 • Example of applicant’s gender
 • Example of annual income
 • Evidence of study
 • Proof of having taken business oriented training.

Important Links

અરજી ફોર્મ ઓનલાઇન Apply Here 

Official Website E Samaj Kalyan

Details In Gujarati :

Also read 👌60 દિવસ નો સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્ષ ના વિડીયો બિલકુલ ફ્રીમા જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Documents Required

The following documents are required while applying for the Manav Garima Yojana:-

 • Aadhar Card
 • Bank Details
 • Bank Passbook
 • BPL Certificate
 • College ID Proof
 • Income Certificate
 • Recent Passport Size Photograph
 • Residential Certificate
 • SC Caste Certificate
 • Voter ID Card

Also read ઉનાળામાં શા માટે કાચી કેરીનું સેવન ગણાય છે અમૃત સમાન?

Manav Garima Yojana Application Procedure

 • The application procedure to apply for the scheme is mentioned below in a step by step guide:-
 • First, visit the official website of the Gujarat government or the tribal Association of Gujarat
 • On the homepage, you have to click on the option called Manav Garima Yojana
 • You can Download The Application Form directly by clicking on the given here
 • Fill in the application form with all the essential details.
 • After Filling the Application Form kindly attach all the required documents
 • Now Submit your application form to concerned authorities.
 • After the verification of your application, the concerned authorities will transfer the money through the direct benefit transfer method.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top