મસાલા પાકોનો ઘરગથ્થુ ઔષધીય ઉપયોગ

હેલો મિત્રો કેમ છો અને આજે આ માહિતી ઉપયોગી આયુર્વેદિક ઔષધિઓ વનસ્પતિઓના ફાયદા જાણીલો આ પોસ્ટ માં વિસ્તાર માં આ અને ગુજરાતી માં આપેલ છે ઘરગથ્થુ ઔષધીય

મિત્રો નીચે વિસ્તાર માં અને ગુજરાતી માં સ્ટેપ તું સ્ટેપ માહિતી આપેલ છે શેર કરજો અને નવી નવી માહિતી વેબસાઈટ માં તમને મળી જશે

Spice crops are used in almost every household for cooking plus-minus. But not all housewives or people in the house know that every spice is used in Ayurvedic terms.

Also read સોનાનો ભાવ: Gold bill 1959 સોનાનો ભાવ

The use of such household innocuous and self-reliant herbs can save time, energy and wealth as well as get rid of the side effects of chemical drugs. The following is a list of some of the important medicinal uses of spice crops.

🌿ઉપયોગી આયુર્વેદિક ઔષધિઓ વનસ્પતિઓના ફાયદા જાણીલો 👌👌

Sleep

Medicinal value of Suva crop is high. Sleep is antiseptic. Bed water is available in the market under the name “Grip Water”. Which has proven to be an excellent remedy for pediatric abdominal pain.

Sleep contains an element called “caravan” which increases breastfeeding by giving women sleeping water after childbirth. In many parts of the country, cattle are fed after weaning. Suva has been shown to be very useful as a mask as well as in making soups, syrups and medicines.

ઘરગથ્થુ ઔષધીય

Chili

Chilies are lukewarm, light and warm in quality. It has the properties of appetite, digestion, elimination of mouth oils as well as blood enhancer. Since chili destroys phlegm and flatulence, 20% of phlegm and 60% of flatulence are used in treatment.

Poor people in the villages swallow chilli seeds with hot water for stomach ache. Alcoholics benefit from one teaspoon of boiled chilli two to three times a day when they feel dizzy.

Also read સવારે ખાલી પેટે કેમ પીવું જોઇએ ગરમ પાણીના ફાયદા

ઘરગથ્થુ ઔષધીય

Fenugreek

As fenugreek is hot and sticky, it cures flatulence. As it is so digestive, it cures rheumatism. Rheumatoid arthritis causes pain and swelling due to the accumulation of air in the ankles, shoulders or head, elbows, shoulders or head. It contains fenugreek. Fenugreek eliminates anorexia as it is hot and appetizing. Thus being digestible and bitter, it cures chronic fever, typhoid fever or chronic fever.

Also read વિવિધ બેન્કોના તમામ પ્રકારની લોન ના હાલ ના વ્યાજ દર

ઘરગથ્થુ ઔષધીય

Ajmo 

Ajmo is well known there for cooking, mukhawas or household medicine. Wherever words like colic, colic, pain, aches and pains are used, ajma is used internally or externally.

This ajma extract is used in most of the pain balms used for headaches. By wrapping a small bag of ajma in the throat of small children in winter, the effect of ajma volatile oil relieves the nasal cold.

Ajmano Nah is very effective in treating colds in children. As it is ajmo, spicy, bitter and kafdan, the worm also has kamavat. The practice of mixing salt in stomach ache is very well known. In Roorkee, it is beneficial to chew ajmo or sniff it through the nostrils.

Ginger

ઘરગથ્થુ ઔષધીય

Ginger is an important food and medicine for intestinal diseases as it is spicy, hot, digestible, and delicious.

Eighty types of airborne diseases include paralysis, rheumatism, headache, rheumatism, chest or abdominal pain, etc. Ginger is very helpful in curing these diseases.

In case of cold, shortness of breath, cough, sore throat, or fever, sore throat, etc., sucking ginger and taking its juice in the stomach or extracting ginger juice and getting pure honey in it gives relief. Ginger and basil juice mixed with fever patient is beneficial.

Also read ડિલીવરી બોય માટે ખાસ બનાવવામા આવી ઈલેકટ્રીક બાઇક

Ginger is spicy in taste. Sweetness results when digested. Ginger is easy to digest so it helps in indigestion and prevents stomach upset.

Being viscous, it heals the air, gives strength and also gives light to the body. Being hot, it also cures colds, coughs and colds. Ginger destroys all diseases of the cough as well as all diseases of the air.

Also read Download Tata Neu Super App. 

Ginger cures vomiting, asthma, colic, cough, heart disease, elephantiasis, swelling, hemorrhoids, aphrodisiacs as well as abdominal and flatulence.

In particular, ginger is considered to be the best medicine for diarrhea and rheumatism. Such as diarrhea, rheumatism, chest pain, headache, pain, hiccups, weakness or low BP. Etc. Ginger powder is very useful in diseases.

Also read દિનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના ફોર્મ 2023

Rubbing ginger powder is beneficial

  • Elephant
  • Ginger with cow urine.
  • Powerless
  • Consume ginger or ginger
  • Cold
  • Lick ginger in honey..

 Household medicinal PDF FILE

કોથમીરનું વાવેતર કરીને કોથમીર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી કોથમીર બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિકોણથી, ધાણામાં કેટલાક ગુણધર્મો છે.

તે વાયુ, પિત્ત અને કફના ત્રણ દોષોનું શમન કરે છે, તેથી કોઈપણ વ્યક્તિ તેને કોઈપણ જગ્યાએ અને કોઈપણ ઋતુમાં તેમજ બીમાર કે તંદુરસ્ત સ્થિતિમાં લઈ શકે છે. ધાણા ગરમ ઋતુમાં વધુ ફાયદાકારક છે કારણ કે તે પિત્ત અને શરદી છે. રસમાં મીઠો, ખાટો અને કડવો હોવાથી તે હંમેશા આહાર છે. તે પાચનમાં હળવા હોય છે.

મિત્રો અહીં વેબસાઈટ માંથી આયુર્વેદ માહિતી અને ન્યૂઝ ટિપ્સ ,ન્યૂઝ ,બ્રેકીંગ ન્યૂઝ અને વાયરલ માહિતી તમને અહીં વેબસાઈટ માંથી મળી જશે

દરોજ નવી નવી માહિતી અને જાણવાની માહિતી અને વેબસહિત માંથી એજીયુકેશન માહિતી તમને અહીં વેબસાઈટ માંથી મળી જશે અને શેર પણ કરજો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top