પક્ષીઓ માટે ખેડૂતે 20 લાખના ખર્ચે માટલાનો બંગલો બનાવ્યો

👌અદ્દભુત પક્ષીઓનો બંગલો

મિત્રો કેમ છો મજામાં આજે તમારા માટે જાણવાની માહિતી લઈને આવે છે અને એક વિડીયો આપેલ છે તેમાં તમને પક્ષીઓનો એક ઘર જેમ કે પક્ષીઓનો એક બંગલો અદભૂત નજારો છે અદભુત છે ૨૦ લાખના ખર્ચ માં માટલા નો બંગલો બનાવે છે આ પક્ષીઓ માટે તો તેનો વિસ્તારમાં તેની માહિતી અને તેનો વિડિયો જોવો

Also read દુનિયાનું પ્રથમ હેલિકોપ્ટર,કાર, કેમેરો, કોમ્પ્યુટર, બંદૂક, ક્રિકેટ બોલ, સાયકલ,ફ્રીઝ કેવા હતા તેના ફોટા

🦜🦩🦤 પક્ષીઓ માટે ખેડૂતે 20 લાખના ખર્ચે માટલાનો બંગલો બનાવ્યો, 10 હજાર પક્ષી રહે છે

😱 જોઈ ને અચંબિત થઈ જશો
👉 👌અદ્દભુત

🦜🦩🦤 પક્ષીઓ માટે ખેડૂતે 20 લાખના ખર્ચે માટલાનો બંગલો બનાવ્યો, 10 હજાર પક્ષી રહે છે

😱 જોઈ ને અચંબિત થઈ જશો

Also read English Speaking Practice; Spoken English in 60 days

પક્ષીઓનો બંગલો
પક્ષીઓનો બંગલો

અહીંથી જુઓ પક્ષીઓ માટે બનાવેલ માટલા ઘર નો વીડિયો

તમને પક્ષીઓ માટે ઘર બનાવવા માટે સામગ્રીઓ અને પ્રક્રિયાઓ વિશે માહિતી આપી શકું.

પક્ષીઓ માટે ઘર બનાવવા માટે આપને કેટલાક સામગ્રીઓ જરૂરી હોય છે જેમાં વેવાપર થતા છે:

  1. લાંબા સ્તંભો: પક્ષીઓ માટે ઘર બનાવવા માટે લાંબા સ્તંભો જરૂરી હોય છે જેથી પક્ષીઓ સ્વતંત્ર રીતે ઘર પર રૂકી શકે છે. આ સ્તંભો મટી, લાકડા કે બારેલું હોઈ શકે છે.
  2. ફટકો અને દરવાજા: પક્ષીઓ માટે ઘર બનાવવા માટે એક ફટકો કે દરવાજો જરૂરી હોય છે જેથી પક્ષીઓ ઘરમા

મિત્રો આજે તમારા માટે આ માહિતી લઈને આવી છે તે જાણવા જેવી અને કામની માહિતી છે તમારા બીજા whatsapp ગ્રુપ ને તમારા બીજા ભાઈઓને પણ મોકલો આવી નવી માહિતી મેળવવા માટે અમારા આ વેબસાઈટની જોડાયેલા રહો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top