તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર બાબત નોટીફીકેશન: Everything You Need To Know

If you are preparing for the Talati Exam in Gujarat, then you must be aware of the latest notification regarding the Call Letter for the exam. The Talati Exam is a crucial exam for those who want to get a government job in Gujarat. In this article, we will discuss the latest notification regarding the Call Letter for the Talati Exam. તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર

Also read વોશિંગ મશીન સહાય યોજના Scheme 2023

Table of Contents

 1. Introduction
 2. About the Talati Exam
 3. Notification Regarding Talati Exam Call Letter
 4. How to Download the Talati Exam Call Letter?
 5. Important Dates to Remember
 6. Details Mentioned on Talati Exam Call Letter

GSSSB Talati Old Paper 2017 PDF Download

Question Paper | Answer Key

Talati Previous Paper 2016 PDF Download

Question Paper | Answer Key

Gujarat Talati Question Paper 2015 PDF Download

Question Paper | Answer Key

GSSSB Talati Paper 2014 PDF Download

Question Paper | Answer Key

Talati Old Paper 2010 PDF Download

Question Paper | Answer Key

Also read Jio Recharge Plan: આ છે જિયોના પૈસા વસૂલ પ્લાન, ડેટા અને અનલીમીટેડ કોલીંગ સાથે મળશે આટલા બેનીફીટ

Introduction

The Talati Exam is one of the most popular government exams in Gujarat. This exam is conducted by the Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Board (GPSSB) for the recruitment of candidates for various posts like Junior Clerk, Talati Cum Mantri, Gram Sevak, etc. If you are preparing for this exam, then you must be aware of the latest notification regarding the Call Letter for the exam.

Also read ડાયાબિટીસ: અસરકારક ટિપ્સ, યુક્તિઓ અને કુદરતી ઉપચાર

About the Talati Exam

The Talati Exam is a written exam that is conducted for the recruitment of candidates for various posts in the Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Board (GPSSB). This exam is conducted every year, and thousands of candidates appear for it. The exam consists of multiple-choice questions, and candidates have to complete the exam within the given time limit.

Also read સફેદ વાળ કાળા કરવાના ઘરગથ્થુ ટ્રીક: Tips to Get Rid of White Hair Naturally

Notification Regarding Talati Exam Call Letter

The Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Board (GPSSB) has released the notification regarding the Call Letter for the Talati Exam. According to the notification, the Call Letter will be available on the official website of GPSSB. Candidates can download the Call Letter by entering their registration number and date of birth.

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા અંગે નોટીફીકેશન અહિં ક્લીક કરો. 

હોલ ટીકીટ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ લીંક અહિં ક્લીક કરો

જિલ્લાવાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર અહિં ક્લીક કરો

તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાની ઓફિશિયલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

How to Download the Talati Exam Call Letter?

Follow the steps given below to download the Talati Exam Call Letter:

 1. Visit the official website of GPSSB.
 2. Click on the link for Talati Exam Call Letter.
 3. Enter your registration number and date of birth.
 4. Click on the submit button.
 5. Your Call Letter will be displayed on the screen.
 6. Download and take a printout of the Call Letter for future reference.
 7. તલાટી પરીક્ષા કોલ લેટર

Important Dates to Remember

The important dates regarding the Talati Exam Call Letter are as follows:

 1. Starting date for downloading Call Letter: 28th April 2023
 2. Last date for downloading Call Letter: 10th May 2023
 3. Talati Exam date: 15th May 2023

Details Mentioned on Talati Exam Call Letter

The Talati Exam Call Letter contains the following details:

 1. Candidate’s Name
 2. Candidate’s Roll Number
 3. Candidate’s Registration Number
 4. Exam Center Name and Address
 5. Exam Date and Time
 6. Exam Instructions

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top