જમીનના જુના રેકોર્ડ જોવો અને ડાઉનલોડ કરો

હેલો મિત્રો કેમ છો આજે તમારા માટે જમીનના 7/12, 8-અ અને અન્ય દાખલા કઢાવવા હવે ઈ-ધરા કે ઈ-ગ્રામ સેન્ટર પર નહિ જવુ પડે. જમીનના જુના રેકોર્ડ

તમારા ફોનમાથી ફી ઓનલાઈન ભરીને જમીનના દાખલા ડાઉનલોડ કરી પ્રીન્ટ કાઢી શકશો અને આ દાખલા કોઈપણ જગ્યાએ માન્ય ગણાશે. 7, 12, 8-અ અને અન્ય દાખલા anyror પરથી ડાઉનલોડ કરવાની માહિતી લઈને આવીયો છું અને નીચે તેની માહિતી વિસ્તાર માપેલ છે

As we all noticed Land is an important resource. Any stands for Any Record of Rights Anywhere. In Gujarat state for obtaining the land record the AnyRoR will be started. From here you will get the information about AnyRoR as well as how to check Land Records Online by Any RoR. So, let’s see the information…

Also read ગુજરાત એસ.ટી. ની બસ ની એક ગજબનું જાણવા જેવું

જમીનના જુના રેકોર્ડ

How to Check AnyRoR Online:

First attend the office official site of AnyRoR or attend anyror.gujarat.gov.in After that click on the button View land Record.Now select any of the selections as per your requirement.Then enter your land information like District, Talukas, village, survey number/Khata number. After that enter the verification code and click on on the get information button Now you’ll check Any RoR district from the following

જમીનના જુના રેકોર્ડ

Types of the Land Records in the Gujarat AnyRoR:

VF7: ગામનું ફોર્મ 7 એ 7/12 અથવા સાતબારા ઉતરા તરીકે સમજવામાં આવે છે. તમે તમારી જમીનની માહિતી, ચોક્કસ જમીનની માલિકીની વિગતો, બોજા અને અન્ય અધિકારોની વિગતો VF7 ફોર્મમાંથી મેળવી શકો છો.

Also read Marriage photo Frame, મેરેજ ફોટો ફ્રેમ, વેડિંગ ફોટો ફ્રેમ

VF 8A: ગામનું ફોર્મ 8A ખાટા માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ પ્રકારથી તમે ખાટા નંબર અને માલિકની માહિતી મેળવી શકશો.

VF6: ગામનું ફોર્મ 6 એ રજિસ્ટર છે જે જમીનના રેકોર્ડમાં રોજબરોજના ફેરફારોને એકીકૃત કરવા માટે તલાટી અથવા ગ્રામ્ય એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ કરીને તમે એન્ટ્રી વિગતોમાં કોઈપણ ફેરફાર તપાસશો.

Also read GB WhatsApp APK Latest Version January 2023

જમીનના જુના રેકોર્ડ

135 D: 135 D એ પરિવર્તનની સૂચના હોઈ શકે છે. એકવાર તમે મ્યુટેશન માટે અપીલ કરો, તલાટી નોટિસ 135D તૈયાર કરે છે. આ નોટિસ સંબંધિત સંબંધિત પક્ષકારો અને અન્ય રસ ધરાવતા પક્ષકારોને કોઈપણ વાંધા માટે આપવામાં આવે છે.

વેરિફિકેશન કોડ (કેપ્ચા) દાખલ કરો અને ઇચ્છિત રિપોર્ટ બનાવવા માટે “વિગત મેળવો” બટન પર ક્લિક કરો.

તમે www.anyror.gujarat.gov.in પર નીચેના જિલ્લાઓની કોઈપણ RoR તપાસી શકો છો.

અમદાવાદ, અમરેલી, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર.

દાહોદ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જામનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ, ખેડા.

મહિસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ.

સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી, વડોદરા અને વલસાડ જિલ્લા.

How to get a certified computerized copy of the Gujarat Land Records?

If you want a computerized certified copy of  the 7/12 Utara, 8A or 6 entry follow the given steps here

  • You must visit the nearest e-Dhara Kendra. You can find e-Dhara Kendra at the local Taluka Mamlatdar office.
  • At local e-Dhara Kendra, you can request a RoR print. Please note that you must have Survey Number, Khata Number, Farm Name, or Khatedar Name with you while requesting an RoR print.
  • The operator will confirm the records information first and then will print 7/12 or 8A from the computer.
  • e-Dhara Dy Mamlatdar or any nominated personnel signs and stamps requested computerized RoR, which is then handed around to you.
  • Note:
  • User charges of Rs. 15/- are collected.

Important link 

GRAMYA

Signature of the applicant for the receiving computerized demanded RoR is taken in the RoR issuance register.

ઓફિશિયલ લેટર અહીંથી વાંચો

anyror.gujarat.gov.in is the only official website for checking and downloading RoR. 7/12 Utara, Form 8A, etc in the Gujarat State. Do not use other websites or mobile apps with similar names.

Protects The Rights Of The Owner Of The Land

1. Helps to get loan from a bank

2. Court demands land records proof in case any dispute arises

3. A certified copy of records of rights protects you from illegal land acquisitions or grabbing

Uses of Gujarat Records of Rights

1.Can be used to check the ownership of the land

2. Can be used to get access to information pertaining to the land

3. Works as a vital document during land sale

4. Can be used by farmers as a document while getting a loan from the bank

5. During land sale, the land records can be used by the buyer can verify or check the revenue records of the land through land records

How To Get Gujarat Old Land Record From 1955 to Today

1: Visit

Any ROR Gujarat website

2: Click on the “

View Land Record – Rural

or

View Land Record – Urban “ tab.

3: On the next page, you will be introduced to several links, including VF6, VF7, VF8A, and 13 D Notice for Mutation.

4: To check 7/12 land records, click VF7 Survey No. Details as shown on the image above.

5: After that, enter all the details, including taluka, district, survey number, and village, get access to your land records

મિત્રો તમને અહીં આ સરકારી માહિતી લાવીયા છીએ અને આ માહિતી ખેડૂત ભાઈઓ માટે ખુબજ કામની અને ઇમ્પોટન છે શેર કજરો અને નવી નવી માહિતી મળવો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top