ગુજરાતના આ શહેરમાં ભરાશે ફેમસ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર

Bagheshwar Baba In Gujarat : રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર ભરાશે, રેસકોર્સ મેદાનમાં લાખોની મેદની ઉમટે તેવી શક્યતા

ગુજરાતના આ શહેરમાં ભરાશે ફેમસ બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર

Rajkot News : અવાર નવાર પોતાના નિવેદનના કારણે વિવાદમાં રહેતા બાગેશ્વર ધામના પ્રખ્યાત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દરબાર હવે ગુજરાતમાં લાગશે. રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરનો ભવ્ય દિવ્ય દરબાર ભરાનાર છે. રાજકોટના રેસકોર્સ મેદાન ખાતે આ લોક દરબાર યોજાશે. આગામી 1 અને 2 જુનના રોજ બાબા બાગેશ્વરનો દરબાર રાજકોટમાં યોજાનાર છે. તેના માટે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. રેસકોર્સ મેદાનમાં લાખોની મેદની ઉમટે તેવી શક્યતા છે. 

Also read Top 10 universities in germany

Baba Dhirendra Krishna Shastri of Bageshwar Dham of Madhya Pradesh is being discussed across the country at this time. His fame is spreading in all directions. Big VIPs and leaders-ministers stand bowing before Bageshwar Baba who has made crores of devotees and devotees crazy in love and devotion to God in just 26 years of age. This is the reason why people are very interested to know about their life. Some time ago, he revealed many big and interesting things about his life.

Also read The Generation Google Scholarship 2023-24 (Apply Now)

જાણો કોણ છે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી
Dhirendra Shastri became famous from the age of 15..and Dhiru became Dhirendra Shastri. Born in 1996 in Gadha village of Chhatarpur district of Madhya Pradesh, Dhirendra Shastri’s original name is Dhirendra Garg. He was born in a poor family, his father worked as a village priest. Gradually Dhirendra started telling stories and people were interested in his stories. In 2009, he organized a Bhagwat Katha in a neighboring village and became famous. Thousands of people come to his story. However, he has created controversies by claiming to know the mind. He has also been accused of being an impostor.

Also read Visa Sponsorship Jobs in US in 2023

કેટલી સંપત્તિના સ્વામી છે બાગેશ્વર બાબા?
Bageshwar Baba Dhirendra Shastri has often been questioned about his wealth, how much is his earnings? Answering that, the president of Bageshwar Dham said – We do not have any fixed income, because we do not have any company or business. We have the love of crores of saints, the prayers of lakhs of crores of people and the blessings of many saints, that is all our earnings.

Also read UNESCO Internship Program 2023

Credit link

બાબાની સંપતિ
According to the report, Baba’s monthly earnings are around 3.5 lakh rupees. But there is no official confirmation. Baba has an old house. Baba has a mace and a mug which he always carries with him

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top